BETONGTRANSPORT

Vi har ett flertal egna betongbilar som går i trafik för flera olika uppdragsgivare och bemannar ytterligare ett antal bilar. Vi har duktiga medarbetare och ett gott samarbete med våra uppdragsgivare. Vår styrka är att vi kan ställa upp även på obekväma tider. Vi känner att verksamheten fungerar mycket bra.