Betongtransport


 BETONGTRANSPORT

Vi har ett flertal egna betongbilar som går i trafik för flera olika uppdragsgivare och bemannar ytterligare ett antal bilar. Vi har duktiga medarbetare och ett gott samarbete med våra uppdragsgivare. Vår styrka är att vi kan ställa upp även på obekväma tider. Vi känner att verksamheten fungerar mycket bra.


Mentorskap


MENTORSKAP

 

Som mentorer kan vi utgöra goda förebilder, dela med oss av vår erfarenhet och utgöra bollplank åt chefer och ledare.

Som coacher kan vi bistå företagsledare eller ledningsgrupper med att identifiera möjligheter och nya tankesätt, och skapa förståelse för betydelsen av tydliga mål och engagerade medarbetare. När cheferna är goda ledare och känner självtillit i sin roll, har verksamheten de bästa förutsättningarna för att fungera och utvecklas.

 


Harmoni


HARMONI

Är det något som ändå inte stämmer? Var inte rädd för att ta hjälp och ledning av uråldriga kunskaper inom tarot, reiki eller feng shui – de fyller en funktion även i vår moderna värld, för att finna inre balans och harmoni. När vi mår bra, presterar vi också bra.


Transport & Schakt


 TRANSPORT & SCHAKT

Vi kan erbjuda transporter med.

  • En treaxlad lastväxlare med kärra
  • En fyraxlad lastväxlare med kärra
  • En treaxlad schaktbil
  • En treaxlad lastväxlare
  • En treaxlad lastväxlare med ett 6-meters kranflak av aluminium med hardox -botten (17 meter kran, lyfter ½-6 ton), och ett maskinflak (25 ton), samt tre extra schaktflak.

Vi utför även markentreprenader.